Veranderen met impact

Samenwerken en co-creëren

In de complexe wereld waarin we werken en leven, wordt samenwerken en co-creëren steeds belangrijker. De oplossing voor uitdagingen en innoveren vraagt samenwerking tussen verschillende disciplines. En je herkent dat vast: dat gaat vaak niet vanzelf.

Als facilitator begeleid ik groepen om tot een gewenst resultaat te komen, met actieve betrokkenheid van de deelnemers. Vanuit een gedegen voorbereiding op een luchtige, energieke en interactieve manier naar een gedragen resultaat, dat is wat mijn aanpak kenmerkt.

Grondige voorbereiding

Het realiseren van het doel begint al voordat je met zijn allen in de sessie stapt. Ik hecht enorm veel waarde aan een grondige voorbereiding. Daarmee creëer je vooraf inzicht in het vraagstuk, het doel en de hoofd- en deelvragen. Een krachtige sessie kun je pas ontwerpen als je dit scherp voor ogen hebt. Ik betrek graag stakeholders bij de verkenning en voorbereiding, omdat dit bijdraagt aan gedeeld eigenaarschap van deelnemers aan het vraagstuk en het doel.

Creatieve werkvormen en materialen

De verzamelde informatie in de verkenning vormt de basis voor het ontwerpen van werkvormen en de sessie als geheel. Ik zet graag creatieve werkvormen in om doelen te bereiken, zoals spellen, improvisatietheater en tekenen. Daarbij houd ik uiteraard rekening met de kenmerken van het vraagstuk en de deelnemers. De materialen voor de sessie maak ik, waar nodig, zelf. Op maat en indien gewenst, in de huisstijl van mijn opdrachtgever.

Borging en verslaglegging

Tijdens het ontwerpen van de werkvormen houd ik al rekening met de verslaglegging achteraf. Uitgangspunt is dat de resultaten makkelijk deelbaar zijn. Verder bekijken we zowel voor als na de sessie hoe de resultaten geborgd kunnen worden en maken we daarvoor samen een plan en afspraken.

Meer weten?

Neem dan contact met me op om samen jouw vraag te verkennen.